Aneksy

Drukuj

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym wysłane zostały do Partnerów Aneksy nr 3. Po ich otrzymaniu prosimy o podpisanie w miejscu dla Partnera i dostarczenie ich do siedziby WODIiP osobiście, bądź pocztą. Po otrzymaniu wszystkich aneksów zostaną one przekazane do UMWO do podpisu ze strony Lidera. Następnie każdy z Partnerów otrzyma po jednym egzemplarzu podpisanym przez obie strony.