Frekwencja w dzienniku lekcyjnym

Drukuj

Zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN zarówno do dziennika papierowego jak i elektronicznego nie należy wpisywać tematów do przodu, bo jego wpisanie oznacza potwierdzenie faktu przeprowadzenia zajęć. Wprowadzenie w przód jest zafałszowaniem zwłaszcza w przypadku gdy zajęcia się nie odbędą bo np. są odwołane lub się nie odbywają bo nauczyciel zachorował.

Na każdym nauczycielu spoczywa obowiązek sprawdzenia obecności uczniów na lekcji. Dla ułatwienia pracy z programem podczas tworzenia lekcji w systemie tworzy się automatycznie lista uczniów w widoku Frekwencja. Na liście uczniów wszystkich uczniów traktujemy jako obecnych, a nauczyciel ma podświetloną kolumnę aby widział, że nie sprawdził jeszcze frekwencji. Wystarczy, że nauczyciel uzupełni frekwencję jedynie tym uczniom, którzy mają mieć inny wpis niż obecność lub też, gdy cała klasa jest obecna nauczyciel kliknie na jednego ucznia, a automatycznie nastąpi odznaczenie wyróżnienia żółtym kolorem. Zapis tych danych potwierdzi fakt sprawdzenie frekwencji.

Witryna dla ucznia/rodzica jest sposobem przekazywania informacji dotyczących ucznia. Wyświetlenie informacji o obecności ucznia w momencie, gdy nauczyciel zarejestruje lekcję bez sprawdzenia obecności,  ma na celu nie ujawniać z kolei faktu, że nauczyciel nie sprawdził jeszcze frekwencji.