Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości

Spotkania

Konferencja 15 lutego 2012

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół
biorących udział w projekcie „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 lutego 2012 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej (1.7) Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu przy ul. Głogowskiej 27, odbędzie się spotkanie organizacyjne w sprawie realizacji projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”.
Ze względów organizacyjnych i proceduralnych proszę o osobistą obecność Państwa dyrektorów lub upoważnionych pisemnie innych osób do podejmowania czynności wynikających z przebiegu spotkania. W związku z ograniczoną liczbą miejsc na sali konferencyjnej ze szkoły winna przyjechać tylko jedna osoba.

Porządek spotkanie przedstawia się następująco:
1. Protokolarne przekazanie imiennych kart chipowych pozwalających na logowanie do systemu.
2. Przekazanie informacji o procedurach zgłaszania usterek i awarii sprzętu i oprogramowania.
3. Informacja o trybie i harmonogramie szkoleń dyrektorów, koordynatorów szkolnych oraz nauczycieli w zakresie korzystania z Portalu Opolskiej eSzkoły.
4. Informacja o formalnym przekazaniu sprzętu i oprogramowania Partnerom Projektu.
5. Prezentacja Portalu „Opolska eSzkoła”.
6. Sprawy różne.

Z poważaniem
Ireneusz Podolak
Kierownik Projektu

Poprawiony: czwartek, 13 września 2012 09:15

Spotkanie przedstawicieli JST w sprawie projektu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości"

Email Drukuj PDF

Uprzejmie informuję, że 1 sierpnia 2011 roku o godzinie 1000 w siedzibie WODIiP Opole, ul. Głogowska 27 odbędzie się spotkanie koordynatorów gminnych projektu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości" z przedstawicielami Zamawiającego. Więcej szczegółów w piśmie przewodnim.

Poprawiony: czwartek, 13 września 2012 09:06

Prezentacja TP ze spotkania 30 czerwca 2011

Email Drukuj PDF

Zamieszczamy prezentację Telekomunikacji Polskiej S.A. ze spotkania z dyrektorami szkół biorących w projekcie "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości".

Poprawiony: czwartek, 13 września 2012 09:03

Spotkanie z przedstawicielami szkół, Opole-Ostrówek 14 IX 2010r.

Email Drukuj PDF

Prezentacja na temat uwarunkowań technicznych projektu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości" przedstawiona podczas spotkania z przedstawicielami szkół.

Poprawiony: czwartek, 13 września 2012 09:02

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „inwestujemy w Twoją przyszłość”.

Projekt pn. „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”, Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.02.02.00-16-020/09-00 z dnia 28.06.2010r.,
dofinansowany w ramach RPO WO 2007-2013, Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych
Projekt pn „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”-etap II, Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.02.01.00-16-006/10-00 z dnia 07.09.2010r.,
dofinansowany w ramach RPO WO 2007-2013 Działanie 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT

W imieniu Województwa Opolskiego projekt realizuje Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu


Nowe zasady dotyczące cookies.
Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.