Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości

Korespondencja

Oświadczenia o przestrzeganiu trwalosci projektu

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,
Przypominamy, iż zgodnie z zapisami umowy partnerskiej §18 ust. 2 Partner Projektu (JST) zobowiązany jest do dostarczenia Liderowi do dnia 20 stycznia każdego roku oświadczenia o przestrzeganiu trwałości projektu.
W związku z powyższym prosimy wszystkie samorządy o złożenie oświadczenia za rok 2013 i dostarczenie powyższego dokumentu do RCRE.
Wzór oświadczenia był publikowany na naszej stronie pod adresem:
http://www.eszkola.wodip.opole.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=60:owiadczenia-partnera-o-zachowaniu-trwaosci-projektu&catid=1:aktualnoci&Itemid=2

Poprawiony: piątek, 03 stycznia 2014 12:31

Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT

Email Drukuj PDF

W związku ze zbliżającym się końcem roku podatkowego na wszystkich Beneficjentach projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ciąży obowiązek dostarczenie do Instytucji Zarządzającej "Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT" za bieżący rok. W związku z powyższym wszyscy Partnerzy projektu Opolska eSzkoła (organy prowadzące - JST)zobligowani są do dostarczenia do końca roku 2013 powyższych oświadczeń zarówno do projektu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości" jak i "Opolska eSzkołą, szkołą ku przyszłości" - etap II.

Po pobraniu oświadczeń prosimy o uzupełnienie ich w górnym wierszu wpisując jako (Nazwę i adres beneficjanta) nazwę Partnera tak jak w umowie na realizację projektu wraz z adresem, oraz miejscowość. Nazwę Partnera należy również wpisać w wykropkowanym polu w pierwszym wierszu treści oświadczenia. Datą wystawienia dokumentu powinna być 31.12.2013r.

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - projekt 2.1

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - projekt 2.2

Poprawiony: piątek, 03 stycznia 2014 12:32

Informacja o zagrożeniach w projekcie

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerskiej §17 dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu będąc osobą upoważnioną przez Zarząd Województwa Opolskiego do sprawowania nadzoru nad projektem eSzkoła Opolska przekazuje do wiadomości wszystkim Partnerom informacje odnośnie zagrożeń w realizacji projektu oraz wysokości części prognozowanej do wykorzystania w bieżącym roku:

INFORMACJA

Jednocześnie informujemy, że na najbliższym spotkaniu 02 lipca przekażemy wszystkim przedstawicielom samorządów powyższy dokument w wersji papierowej.

Przekazanie sprzętu

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zostały wysłane do Państwa dokumenty dotyczące przekazania sprzętu. W przesłanym komplecie dokumentów otrzymacie Państwo druki LT wraz z dokładną wartością sprzętu, jego charakterystyką i numerami seryjnymi w odniesieniu do każdej szkoły znajdującej się pod Państwa nadzorem. W kopercie znajdują się także dwa egzemplarze protokołu przekazania podpisane przez dyrektora RCRE (WODIiP). Po podpisaniu protokołów przez osobę uprawnioną ze strony Partnera proszę o odesłanie na nasz adres, bądź osobiste dostarczenie jednego egzemplarza.

W załączeniu interpretacja Izby Skarbowej nr IBPP4/443-225/10/KG z dn. 29 kwietnia 2010 roku

Jeżeli w otrzymanych dokumentach stwierdzicie Państwo uchybienia pod postacią innych numerów seryjnych niż te znajdujące się na protokołach w szkołach proszę o taką informację na maila. Numery które znajdują się na załącznikach do protokołów przesłanych do Partnerów pochodzą ze zbiorczej listy otrzymanej od firmy OFEK stąd proces zlokalizowania błędu nie jest możliwy poprzez zgłoszenie telefoniczne gdyż wymaga przeanalizowania jednych i drugich dokumentów.

Poprawiony: piątek, 25 maja 2012 13:50

Aneksy

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym wysłane zostały do Partnerów Aneksy nr 3. Po ich otrzymaniu prosimy o podpisanie w miejscu dla Partnera i dostarczenie ich do siedziby WODIiP osobiście, bądź pocztą. Po otrzymaniu wszystkich aneksów zostaną one przekazane do UMWO do podpisu ze strony Lidera. Następnie każdy z Partnerów otrzyma po jednym egzemplarzu podpisanym przez obie strony.

Poprawiony: czwartek, 16 lutego 2012 21:05

Strona 1 z 3

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „inwestujemy w Twoją przyszłość”.

Projekt pn. „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”, Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.02.02.00-16-020/09-00 z dnia 28.06.2010r.,
dofinansowany w ramach RPO WO 2007-2013, Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych
Projekt pn „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”-etap II, Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.02.01.00-16-006/10-00 z dnia 07.09.2010r.,
dofinansowany w ramach RPO WO 2007-2013 Działanie 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT

W imieniu Województwa Opolskiego projekt realizuje Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu


Nowe zasady dotyczące cookies.
Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.