Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości

Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT

Email Drukuj PDF

W związku ze zbliżającym się końcem roku podatkowego na wszystkich Beneficjentach projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ciąży obowiązek dostarczenie do Instytucji Zarządzającej "Oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT" za bieżący rok. W związku z powyższym wszyscy Partnerzy projektu Opolska eSzkoła (organy prowadzące - JST)zobligowani są do dostarczenia do końca roku 2013 powyższych oświadczeń zarówno do projektu "Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości" jak i "Opolska eSzkołą, szkołą ku przyszłości" - etap II.

Po pobraniu oświadczeń prosimy o uzupełnienie ich w górnym wierszu wpisując jako (Nazwę i adres beneficjanta) nazwę Partnera tak jak w umowie na realizację projektu wraz z adresem, oraz miejscowość. Nazwę Partnera należy również wpisać w wykropkowanym polu w pierwszym wierszu treści oświadczenia. Datą wystawienia dokumentu powinna być 31.12.2013r.

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - projekt 2.1

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - projekt 2.2

Poprawiony: piątek, 03 stycznia 2014 12:32

Klient zasad grupy

Email Drukuj PDF

W przypadku wystąpienia trudności z logowaniem się do komputera, bądź w przypadku pojawiania się poniższego komunikatu po zalogowaniu

należy pobrać na pulpit ten plik, uruchomić pobrany plik w celu importu ustawień do rejestru systemu oraz dokonać restartu komputera.

UWAGA: Podczas zapisywania pliku należy zwrocic uwagę aby wybrać typ pliku wskazując opcje "Wszystkie pliki" oraz nadac nazwe pliku "gpsvc.reg".

Poprawiony: wtorek, 03 grudnia 2013 12:03

Jak wymusić rekonfigurację

Email Drukuj PDF

Jak wymusić rekonfigurację po usunięciu niektórych programów?

 

Na laptopie jako zalogowany użytkownik należy uruchomić wiersz poleceń (ale jako "inny użytkownik").

*prawy przycisk myszy -> uruchom jako...

Dane użytkownika uruchamiającego wiersz poleceń proszę wpisać jako nazwę użytkownika ".\administrator" oraz hasło lokalnego administratora.

 

W uruchomionym wierszu poleceń należy wpisać komendę "gpupdate /force".

Komputer będzie wymagał restartu, aby zainstalować/aktualizować brakujące oprogramowanie.Poprawiony: czwartek, 21 listopada 2013 11:17

Jak zabezpieczyć skrzynkę e-mail przed SPAM

Email Drukuj PDF

Jeżeli dostajesz na swoją skrzynkę e-mail niechciane wiadomości potocznie nazywane SPAM-em, ten poradnik pomoże Ci w rozwiązaniu tego problemu.

 

1. Logujemy się na swoje konto e-mail poprzez usługę Microsoft Outlook WebApp.

2. W prawym górnym rogu klikamy na ikonę koła zębatego (nr1), a następnie wybieramy z menu OPCJE (nr2).

 

Poprawiony: wtorek, 19 listopada 2013 08:25 Więcej…

Jak uzyskać możliwość logowania dla uczniów (opiekunów)

Email Drukuj PDF

Najważniejsze jest sprawdzenie, czy w przystawce zarządzania kont są wszystkie adresy e-mail dopisane do kont uczniów i rodziców. Źródłem tych danych jest baza UONET, po wprowadzeniu lub modyfikacji konta ucznia/opiekuna. Istotne dla powstania konta jest uzupełnienie w bazie UONET informacji o numerze PESEL (unikalnym Identyfikatorze użytkownika), na podstawie którego budowane jest w systemie konto wraz z odpowiednimi rolami oraz adres e-mail na który będą przychodzić informacje, np. o utworzeniu konta użytkownika lub możliwości zmiany hasła.


Informacje o uczniach i ich opiekunach może wprowadzić:

  • Osoba obsługująca Sekretariat - w bazie Sekretariatu (w kartotece ucznia),
  • Wychowawca klasy (zwłaszcza brakujące adresy e-mail, czy informacje o rodzinie ucznia) poprzez Moduł lekcyjny (Dzienniki/Uczniowie/Oddział/Wybrany uczeń) – zgodnie ze zrzutem z ekranu (na zielono dane ucznia, na pomarańczowo dane opiekunów).

Po uzupełnieniu tych informacji dane te przejdą do przystawki zarządzania kont i od tego momentu będzie można korzystać z systemu, informując jedynie o sposobie logowania bez konieczności podawania informacji o użytkownikach.

Uwaga: jeżeli synchronizacja z jakichkolwiek przyczyn nie dokona się automatycznie (baza UONET jest uzupełniona o wszystkie niezbędne informacje dotyczące uczniów i opiekunów, a w przystawce zarządzania kont brakuje niezbędnych informacji potrzebnych do korzystania z platformy), wówczas administrator może wywołać synchronizację kont.


Jak przekazać uczniom i ich opiekunom informacje o sposobie logowania do witryny?

Wystarczy przekazać informację, w jaki sposób użytkownicy mają się zalogować do systemu:

1. Podczas procedury odzyskiwania /uzyskiwania dostępu użytkownik może podać swój numer PESEL lub adres e-mail – identyczny jak w bazie UONET (podczas pierwszego logowania koniecznie należy posłużyć się numerem PESEL) – informacje uzyskane od użytkownika, zatem są mu znane.

2. Na związany z użytkownikiem prywatny adres e-mail przyjdzie wiadomość, w której będzie podana informacja o loginie.
Uwaga: należy przeglądać również informacje rozpoznawane jako spam.

3. Kliknąć na link przekierowujący na stronę ustawiania hasła (hasło musi być zgodne z polityką bezpieczeństwa ustaloną dla witryny).

4. Podczas logowania do systemu uczeń/rodzic podaje uzyskany w pierwszej wiadomości login oraz ustawione przez siebie hasło.

Poprawiony: poniedziałek, 03 lutego 2014 09:49

Oceny z zachowania - edukacja wczesnoszkolna

Email Drukuj PDF

W związku z nieuwzględnieniem miejsca na uzupełnianie ocen z zachowania w zajęciach odbywających się w ramach edukacji wczesnoszkolnej publikujemy takie oto rozwiązania:


  • dodanie nowego przedmiotu do ramowych planów nauczania (np. pod nazwą - Godzina z wychowawcą), w którym skala ocen będzie ustawiona na opisową, przedmiot ten nie będzie umieszczony na planie lekcji, a służyć ma jako miejsce do uzupełnienia oceny rocznej opisowej z zachowania;

  • pozostawić plany nauczania, a ocenę z zachowania uzupełniać w treści oceny opisowej (np. z edukacji społecznej) lub utworzyć dodatkowe zadanie w przedmiocie i to miejsce pozostawić dla opisu zachowania. W tym przypadku w trakcie uzupełniania oceny rocznej z przedmiotu oraz zachowania, dane te przeniosą się do Świadectw w pole ocenianie opisowe (należy przekleić treść dotyczącą zachowania do właściwego pola).
Poprawiony: czwartek, 14 listopada 2013 11:23

Uzyskiwanie dostępu do systemu

Email Drukuj PDF

Po uruchomieniu strony platformy i kliknięciu w przycisk Zaloguj należy wykonać następujące czynności:

Na 1. Na ekranie logowania kliknąć odsyłacz Przywracanie dostępu do konta.

2. 2. W oknie Przywracanie dostępu uzupełnić informacje, które umożliwią w kolejnych krokach nadanie/zmianę hasła:

  • w polu Przepisz słowa z obrazka wpisać tekst wyświetlony nad tym polem (ze spacją pomiędzy słowami),
  • uzupełnić pole: Login, email lub PESEL (najlepiej PESEL)

Zgodnie z informacją w przypadku pierwszego logowania należy koniecznie wprowadzić numer PESEL, a nie inny wskazywany przez system identyfikator (login czy e-mail).

  • kliknąć przycisk Wyślij wiadomość.

Jeśli tekst jest bardzo nieczytelny można go zmienić klikając ikonę Zmień próbkę (dwie strzałki) .

Odnośnik przesłany na adres e-mail użytkownika umożliwiający przywrócenie nadanie / hasła jest jednorazowy, tzn. wygasa po wykorzystaniu.
Uzyskanie nowego odnośnika wymaga ponownego zainicjowania procedury odzyskiwania dostępu, którą można wykonywać wielokrotnie.

3. 3. Sprawdzić konto pocztowe i postępować dalej zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanej wiadomości:

Wiadomość może trafić do skrzynki odbiorczej lub, w szczególnych przypadkach, do skrzynki wiadomości-śmieci (spamu), stąd należy sprawdzić obydwie.

  • w otrzymanej wiadomości (jeśli to konieczne odszukać i zapamiętać nadany przez system login użytkownika)
  • kliknąć w odnośnik zawarty w treści wiadomości, umożliwiający przejście do okna, pozwalającego ustawić nowe hasło użytkownika (autoryzacja wymaga przepisania słów z obrazka).

Nowe hasło musi spełniać warunki bezpieczeństwa:

· długość hasła musi zawierać minimum 8 znaków, w tym wielkie i małe litery, cyfry, znaki niealfabetyczne (np. @ # ! +).

· może zawierać maksymalnie 3 kolejne litery użytkownika lub pełnej nazwy użytkownika (imienia i nazwiska)

· zmienia się co 180 dni

· nie może się powtórzyć przy kolejnej zmianie


Poprawiony: czwartek, 14 listopada 2013 10:53

Strona 4 z 8

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 „inwestujemy w Twoją przyszłość”.

Projekt pn. „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”, Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.02.02.00-16-020/09-00 z dnia 28.06.2010r.,
dofinansowany w ramach RPO WO 2007-2013, Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych
Projekt pn „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”-etap II, Decyzja o dofinansowaniu nr RPOP.02.01.00-16-006/10-00 z dnia 07.09.2010r.,
dofinansowany w ramach RPO WO 2007-2013 Działanie 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT

W imieniu Województwa Opolskiego projekt realizuje Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu


Nowe zasady dotyczące cookies.
Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.